UNICOM Computer & Telematic s.r.o., Námestie Slobody 2013/1, 960 01 Zvolen
IČO: 31572626IČ pre daň: SK2020475347Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., č.ú.: SK3711110000006606512016
Predaj a servis výpočtovej techniky, počítačové siete
Predaj telekomunikačnej a kancelárskej techniky
Telefónne ústredne, siete, GSM brány, VoIP
Montáž a servis komunikačných sietí a zariadení
Kopírovacie stroje, poplašné zariadenia, kamerové systémy, montáž a servis
Satel Jablotron
Cisco HP IBM
OKI Xerox
Panasonic Canon Sharp
Axis Avigilon

linux Microsoft